Home Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://dytsinemakgun.com.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

dytsinemakgun.com , sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgilerini topladığımız ve hangi tür bilgileri toplamadığımız hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI DA DAHİL OLMAK ÜZERE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLDİĞİNİZİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır. Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri dytsinemakgun.com tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde  bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece dytsinemakgun.com tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve dytsinemakgun.com tarafından tutulacaktır. İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz. Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler dytsinemakgun.com tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler başka kişi ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır. İşbu internet sitesi kapsamında; dytsinemakgun.com tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, dytsinemakgun.com adına kurulan diğer websitelerinde uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir: • Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) • Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri • İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler Kişisel veriler ancak dytsinemakgun.com tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin dytsinemakgun.com tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır. Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri dytsinemakgun.com tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

dytsinemakgun.com tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için dytsinemakgun.com adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

dytsinemakgun.com tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle elektronik posta ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin dytsinemakgun.com tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.  Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak dytsinemakgun.com tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6. Çerezler (Cookies) ve İnternet Etiketleri

Bu sitede “Çerez” kullanılabilir! Çerezler tarayıcı aracılığıyla sabit diskinize depolanan küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınız, sitemizi yeniden ziyaret ettiğinizde (çerezin kullanım süresine bağlı olarak) depolanan bilgileri (örneğin tercih ettiğiniz lisan veya internet sitesi ayarları) bize yeniden aktaracaktır. Temel olarak iki çeşit Çerez kullanılabilir: (1) yokluğu halinde internet sitemizin işlevselliğini düşürebilecek nitelikte olan teknik amaçlar için gereken Çerezler ve (2) Opsiyonel Çerezler. Bahsi geçen bu çerezleri ekleme, çıkarma ve çerezlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve yukarıda belirtilen tüm çerezlerin kullanılmadığını da ayrıca belirtiriz. Opsiyonel Çerezleri önceden onayınızı almadan kullanmayacağız. İnternet sitemize ilk ziyaretinizde Opsiyonel Çerezler’in kullanıma ilişkin onayınızı isteyen bir uyarı mesajı çıkacaktır. Onayınız alındığı takdirde bilgisayarınıza Çerez yerleştirilecektir ve Çerezin kullanım süresi boyunca söz konusu uyarı mesajı bir daha çıkmayacaktır. Söz konusu sürenin bitiminde veya Çerezi aktif olarak silmeniz durumunda, internet sitemizi bir dahaki ziyaretinizde uyarı mesajı bir daha çıkacaktır ve onayınız için yeniden soru sorulacaktır. Her halde, herhangi bir Çerez (teknik amaçlar için kullanılan Çerezler dahil olmak üzere) kullanmadan internet sitemizi kullanabilirsiniz. Tarayıcınızda herhangi bir zaman Çerez kullanımını kısıtlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda internet sitemizin işlevselliğini ve kullanım rahatlığında bazı olumsuz etkileri olacaktır. İş bu tablolarda bulunan tüm çerezleri kullanmayı veya silmeyi veya değiştirmeyi daha önceden belirtmeksizin ve bilgi vermeksizin kullanma hakkımız olduğunu bildiririz. Böylece tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; dytsinemakgun.com’a ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

8. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, dytsinemakgun.com 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.